نحوه لوله کشی محصولات پلی ران
ابتدا برای لوله کشی محصولات پلی ران می بایست کارگاه را آماده کنیم و شرایط و تجهیزات کار را فراهم نماییم.
1.    فضای کار جهت اتصالات لوله بدور از آلودگی و خاک باشد.
2.    جهت حفاظت از لوله ها مناسب است بر روی شاسی قرار گیرد.
3.    تجهیزات اتصالات در لوله کشی محصولات پلی ران را در ذیل نام می بریم :
•    لوله بر
•    لوله پخ کن
•    کونیک کن
•    لوله گیر
4.    تمیز نمودن کامل بدنه لوله و اتصالات ، رینگ آب بندی و سوکت قبل از اتصال هر بخش از ضروریات یک نصب دقیق می باشد. در اتصالات و نصب محصولات پلی ران نظافت اصل اول انجام کار می باشد.
5.    لبه رینگ آب بندی در حین تعبیه در سوکت می بایست رو به پایین باشد.
6.    برای بریدن لوله می بایست از لوله بر استفاده نمود.
7.    کاربرد از اره به هیچ عنوان درست نیست.
8.    برای اریب یا پخ نمودن بخش های برش داده شده، تنها از لوله پخ کن یا کونیک کن بهره برده می شود.
9.    بست های ثابت می بایست در سیستم فاضلاب به کار برده شوند. از این روی بست غیرثابت و نگهدارنده های دیگر می بایست میزان فاصله معین، کنترل گردد.
10.    می بایست شیب خوب داشتن در کار مدنظر قرار گیرد، زیرا موضوع اساسی در اتصالات می باشد.
11.    الگوها می بایست تا حدامکان به سقف نزدیک باشد.
12.    لوله کشی محصولات پلی ران می بایست با کمترین فاصله و پیچ و خم پیاده سازی گردند.
13.    فواصل لوله کشی طوری باشد که حتی المقدور احتیاجی به برش و ایجاد شکاف به کمترین حد خود برسد.
14.    اجزای اتصالات به طور کامل در یک راستا تعبیه گردند. هرگونه پیچیدگی باعث از بین رفتن بهره وری سیستم می گردد.
15.    بعد از اتصال هر کدام از قطعات می بایست جهت جلوگیری از نخاله های ساختمانی و ... از درپوش استفاده گردد.
16.    از جوش دادن لوله ها و اتصالات در فواصل کم پیشگیری شود، زیرا سبب صدمه به تجهیزات می گردد.
17.    پیاده سازی را در مسیرهای ایمن انجام دهیم و ارتقاء سیستم در زمان های آتی از معیارهای یک لوله کشی خوب می باشد.
وقتی به یک لوله مجاور چهار لوله فاضلاب از محصولات پلی ران وصل باشد، کمترین حد مجاز 50 میلی متر است و طول ایده ال در این وضعیت در حد بالای خود 4 متر و شیبی به اندازه 18و 44 میلی متر در هر متر است. 
انشعابات هم ضخامت به لوله های مجاور می بایست قوسی که کمترین اندازه یعنی 25 میلیمتر است و یا تحت زاویه 45 درجه است، انجام می شود.
چنانچه قطر لوله مجاوری 70 میلی متر باشد و به یک لوله عمود هم ضخامت وصل شود، شعاع قوس مکان اتصال می بایست 50 میلی متر یا زاویه 45 درجه باشد.
مادامی که لوله اصلی از کف ساختمان می گذرد، ضروری می باشد که حداقل توسط ماسه بادی به قطر 10 سانتی متر شن یا ماهیچه سیمانی از بخش هایی مهار شود و یا شیب مناسبی داشته باشد.
از گذاشتن قسمت انتهایی لوله های هواکش در کنار کولر و یا هر گونه ابزارآلات مکش دار دیگر بپرهیزید.